Knihovna

Evaluační zpráva projektu Futoropolis: škola emancipace

Reflektujeme tříletý pedagogický experiment Futuropolis: škola emancipace.

Cílovka: Příprava vyučujících
Forma: Text
Témata: Škola

Představení knihy Davida Hickse: Educating for Hope in Troubled Times

Dan Vykoukal představuje knihu Davida Hickse: Educating for Hope in Troubled Times s podporou prezentace. Doba trvání 1:09.

Cílovka: Příprava vyučujících
Forma: Video
Východiska: Systémové myšlení

Webinář nástroje systémového myšlení

Webinář o systémovém myšlení a nástrojích systémové dynamiky použitelných ve výuce.

Cílovka: Příprava vyučujících
Forma: Video
Východiska: Systémové myšlení

Strategie a taktika. Kritické zhodnocení navrhované akce.

Vyučující v této simulaci modelují kritické zhodnocení vlastního návrhu společné akce ve fázi Strategie a taktika. Strategie a taktika je čtvrtou fázi modelu spirály Futuropolis. Doba trvání: 26 minut.

Cílovka: Příprava vyučujících
Forma: Video
Spirála: Taktika a strategie
Témata: Gender, Zdraví

Jak pracovat s emocemi při výuce klimatu. Diskuze vyučujících se Zdeňkou Voštovou.

Diskuze vyučujících s psychoterapeutkou Zdeňkou Voštovou o práci s emocemi při výuce o změně klimatu po četbě jejího textu. Doba trvání: 1:22.

Cílovka: Příprava vyučujících
Forma: Video
Témata: Klima

Principy kritické pedagogiky

Dan Vykoukal v tomto záznamu v návaznosti na reflexi vyučujících a shrnuje principy kritické pedagogiky, které se mohou projevit v konkrétním jednání vyučujících. Webinář se konal v říjnu 2020, trvání záznamu je 13 minut.

Cílovka: Příprava vyučujících
Forma: Video
Východiska: Kritická pedagogika, Moc a privilegia

Kořeny pedagogiky utlačovaných

Záznam výkladu Petra Čápa o životě Paola Freireho a myšlenkových základech jeho knihy Pedagogika utlačovaných na webináři pro vyučující. Říjen 2020, 19 minut.

Cílovka: Příprava vyučujících
Forma: Video
Východiska: Kritická pedagogika

Strom problémů

Nástroj je způsobem, jak strukturovat kladení otázek tak, aby to povzbudilo účastníky a účastnice ke zkoumání příčin a důsledků, ale i řešení daného problému. Aktivita vede k uvědomění, že komplexní témata nejde vyřešit jedním jednoduchým řešením, a pomáhá hledat společný jazyk společenských příčin. Nástroj také funguje jako vizuální podpora pro diskuzi. Nástroj můžete využít individuálně, ale my jej chápeme zejména užitečný pro skupiny a společné bádání.

Cílovka: Do výuky
Forma: Text
Východiska: Systémové myšlení
Spirála: Kritické bádání

Řetězec proč

Tato nástroj pomáhá proniknout pod povrchní dojmy k hlubším příčinám problémů.

Cílovka: Do výuky
Forma: Text
Východiska: Systémové myšlení

Smysly a vzdělávání

Tereza Čajková

Tento text se zamýšlí nad tím, jak k současné ekologické a sociální krizi přispělo nastavení moderního západního vzdělávání. Přibližuje nezbytnost rozvoje smyslového vnímání, které umožňuje změny v prožívání vztahů k sobě samým, ostatním lidem a živému světu.

Cílovka: Příprava vyučujících
Forma: Text
Východiska: Smysly

Politická identita vzdělávajících

Pozvánka do krajiny politických identit ve vzdělávání

Na jaký svět připravujeme svoje žáky, žákyně a studenty, studentky, jaká očekávání od světa i od sebe samých v druhých posilujeme? Do toho, kým jsme jako pedagogové a pedagožky, se výrazně promítají naše politické hodnoty, naše přesvědčení o tom, kdo má jak zacházet s mocí. Zveme tě na audioprocházku krajinou politické identity.

Cílovka: Příprava vyučujících
Forma: Audio
Témata: Škola

Moc, která se zrodí ze slabosti utlačovaných

Jakub Ort

Předmluva k českému vydání knihy Paula Freireho: Pedagogika utlačovaných představuje myšlenky knihy ve světle environmentální, dekolonizační a feministické kritiky. Je výborným shrnutím východisek metody Futuropolis.

Cílovka: Příprava vyučujících
Forma: Text
Východiska: Kritická pedagogika

Transformativní vzdělávání jako klíčová odpověď na četné výzvy budoucnosti

Tereza Čajková

Publikace se zabývá rolí transformativního vzdělávání v reakci na globální výzvy, rizika a trendy. Představuje budoucí kontext na základě analýzy řady prognostických zpráv, zamýšlí se nad úlohou vzdělávání v době společenské a ekologické transformace a nabízí vhled do přístupů k učení, které mohou být pro přípravu na vyrovnávání se s budoucími výzvami vhodnější.

Cílovka: Příprava vyučujících
Forma: Text
Východiska: Kritická pedagogika, Promýšlení budoucností

Moje oči nebyly dost dobré, a tak jsem byl nucen dívat se očima jiných. Vyrůstání se zneviditelňovaným zrakovým postižením.

neptune marouš

Postižení je zvykem rozdělovat na viditelná a neviditelná. Co když vám ale ostatní na jednu stranu dávají najevo, že jste viditelně jiný, a na druhou stranu odmítají uznat, že by vaše jinakost mohla být jakkoli relevantní? Je vyhýbání se potenciálně stigmatizujícím a restriktivním společenským kategoriím nutně osvobozující? A co vůbec znamená být člověkem?

Cílovka: Do výuky
Forma: Text
Spirála: Probouzení z ticha
Témata: Zdraví

Cvičení dialogické komunikace se třídou

Cvičení rozvíjí dovednost kritických vyučujících “Facilituje a podněcuje diskuzi mezi studujícími navzájem”, dovednost je součástí kompetence “Jedná dialogicky a demokraticky”. Na přepisech reálné hodiny hledají vyučující možnosti, jak rozvinout diskuzi mezi žactvem.

Cílovka: Příprava vyučujících
Forma: Text
Východiska: Dialogický přístup

Kolo důsledků

Kolo důsledků je druh myšlenkové mapy, která může pomoci promyslet důsledky událostí, jednání nebo problémů. Stejně jako upozornění na spojení mezi příčinami a důsledky může tato metoda také pomoci ocenit globální význam lokálních akcí a lokální význam globálních problémů nebo trendů. Můžeme například prozkoumat důsledky navrhovaných řešení uprchlické situace, jako např. Je potřeba zavřít hranice.

Cílovka: Do výuky
Forma: Text
Východiska: Systémové myšlení
Spirála: Kritické bádání

Karty dovedností utlačovaných a privilegovaných

Eva Malířová, Eva Koťátková
Cílovka: Příprava vyučujících, Do výuky
Forma: Text
Východiska: Moc a privilegia
Spirála: Kritické bádání
Témata: Nerovnosti

Madona

Gabriela Junášková, Dvořákovo gymnázium Kralupy nad Vltavou
Cílovka: Do výuky
Forma: Text
Východiska: Smysly
Spirála: Probouzení z ticha

Taínové a Kryštof Kolumbus

Kamila Bíziková, Michal Prchlík, ZŠ a MŠ Střílky

Záznam experimentu kriticky vyučujících pedagogů a pedagožek. O čem se většinou mlčí, když se učíme o zámořských objevech v dějepise?

Cílovka: Do výuky
Forma: Text
Východiska: Kritická pedagogika
Spirála: Celá spirála

Ohrožené skupiny ve společnosti

Radka Vejrychová, ZŠ Litomyšl

Záznam experimentu kriticky vyučujících pedagožek v hodinách literatury 9. třídy.

Cílovka: Do výuky
Forma: Text
Východiska: Kritická pedagogika
Spirála: Celá spirála
Témata: Nerovnosti

Příběh oblečení

Radka Vejrychová, ZŠ Litomyšl

Záznam experimentu kriticky vyučujících pedagogů a pedagožek v hodinách českého jazyka osmé třídy.

Cílovka: Do výuky
Forma: Text
Východiska: Kritická pedagogika
Spirála: Celá spirála
Témata: Nerovnosti

Hlasy, které nejsou slyšet: 2. světová válka

Jana Chadimová, ZŠ Litomyšl

Záznam experimentu kriticky vyučujících pedagogů a pedagožek

Cílovka: Do výuky
Forma: Text
Východiska: Kritická pedagogika
Spirála: Celá spirála
Témata: Nerovnosti

Moje škola

Michal Prchlík, ZŠ a MŠ Střílky

Záznam experimentu kriticky vyučujících pedagogů a pedagožek

Cílovka: Do výuky
Forma: Text
Východiska: Kritická pedagogika
Spirála: Celá spirála
Témata: Škola

Případ Nesahat

Vojtěch Pícha, ZŠ Frýdek-Místek

Záznam experimentu kriticky vyučujících pedagogů a pedagožek

Cílovka: Do výuky
Forma: Text
Východiska: Kritická pedagogika
Spirála: Celá spirála
Témata: Škola

Agrofert: financování, demokracie a klima

Martin Tománek, Eva Malířová, NaZemi

V tomto programu, který byl realizován  s vyučujícími zapojenými v projektu Futuropolis v rámci tématu klima, řeší účastnici*e příklad korporace Agrofert jako problém oligarchie v zemědělství. Účastníci*e se zabývají se dopady této oligarchie na životní prostředí a demokracii.

Cílovka: Do výuky
Forma: Text
Východiska: Kritická pedagogika
Spirála: Celá spirála
Témata: Klima

Pravidla pro holky: Beletrie jako způsob, jak vnést téma do školy

Radka Vejrychová, ZŠ Litomyšl, Zámecká 496

Autorka nastiňuje, jak lze skrze textový záznam, příběh v knize, dostat téma genderu do školy. Knihou, kterou se bude zabývat, je titul s názvem Pravidla pro holky.

Cílovka: Do výuky
Forma: Text
Východiska: Kritická pedagogika, Dialogický přístup
Spirála: Celá spirála
Témata: Gender, Nerovnosti

Veletrh střípků budoucnosti

Tadeáš Žďárský, NaZemi

Lekce rozšiřující povědomí o existujících menších i větších pokusech o udržitelnou ekonomiku. Studující porovnávají jednotlivé ekonomické iniciativy a alternativy a rozlišují mezi projevy zodpovědné spotřeby a aktivního občanství.

Cílovka: Do výuky
Forma: Text
Východiska: Promýšlení budoucností
Spirála: Imaginace
Témata: Klima

Prostředí školy

Jana Chadimová, ZŠ Litomyšl

Záznam experimentu ve výtvarné výchově.  Autorku zajímalo, jaká pozitiva a negativa budovy vnímá žactvo a zda by mělo chuť v prostoru něco samo změnit. Zkoumání vyústilo v intervenci žaček v prostoru školy.

Cílovka: Do výuky
Forma: Text
Východiska: Smysly
Spirála: Celá spirála
Témata: Škola

Zavařeniny

Gabriela Junášková, Dvořákovo gymnázium, Kralupy nad Vltavou

Experiment ve výtvarné výchově. Co chtějí lidé v kontextu klimatické krize v budoucnosti uchovat, čeho se chtějí zbavit? Výtvarnáv výchova umožňuje dát do souvislostí, co žáci*čky k tématu vědí.

Cílovka: Do výuky
Forma: Text
Východiska: Kritická pedagogika
Témata: Klima

O čem se nemluví

Gabriela Junášková, Dvořákovo gymnázium, Kralupy nad Vltavou

Program umožňuje třídě na příkladu výtvarných děl Davida Černého zkoumat roli umění a výtvarného vyjádření v otvírání témat, o kterých se ve společnosti (ve škole) nemluví, ale mělo by. Žáci*čky měli možnost otázku "o čem se nemluví, ale mělo by" zpracovat ve vlastní výtvarné tvorbě.

Cílovka: Do výuky
Forma: Text
Východiska: Smysly
Spirála: Probouzení z ticha

Hledání identity v době covidové (záznam experimentu)

Jana Chadimová, Radka Vejrychová, ZŠ Litomyšl, Zámecká 496

Zkušenosti s výtvarnou řadou, v níž 9. ročník různými technikami pracoval s tématem identity během distanční výuky, ukazují na význam výtvarné tvorby v náročném období.

Cílovka: Do výuky
Forma: Text
Východiska: Smysly
Témata: Škola, Zdraví

Růst, či nerůst – argumentace

NaZemi

Lekce pomáhá porozumět pozicím zeleného růstu a nerůstu. Studující trénují argumentaci z obou pozic.

Cílovka: Do výuky
Forma: Text
Východiska: Kritická pedagogika
Spirála: Kritické bádání
Témata: Klima, Nerovnosti

Pod hladinou (záznam experimentu)

Radka Vejrychová a Jana Chadimová, ZŠ Litomyšl, Zámecká 496

Záznam experimentu  ve výtvarné výchově. Jak lze kriticky uchopit zadání vyzdobit školu ve stylu podmořského světa.

Cílovka: Do výuky
Forma: Text
Východiska: Kritická pedagogika
Spirála: Celá spirála
Témata: Klima

Znát svou cenu je vždy dobře

Apolena Rychlíková

Text Apoleny Rychlíkové uvádí do tématu práce. Představuje minimální mzdu, neplacenou práci a smysl boje za lepší pracovní podmínky.

Cílovka: Příprava vyučujících
Forma: Text
Východiska: Systémové myšlení
Témata: Práce

Nerůst jako vize, která může zachránit svět

Tadeáš Žďárský

Jak souvisí environmentální krize, krizi nerovností, demokracie a kvality života s růstovou ekonomikou? Seznamte se s nerůstem ve třech základních rovinách biofyzikální, systémové a kulturní.

Cílovka: Příprava vyučujících
Forma: Text
Východiska: Promýšlení budoucností
Témata: Klima, Nerovnosti, Práce

Jak vytvářím bezpečnější prostředí ve Výchově ke zdraví

Martina Svobodová
Cílovka: Do výuky
Forma: Text
Východiska: Dialogický přístup
Spirála: Probouzení z ticha
Témata: Zdraví

Do roboty! — trendy práce 4.0

NaZemi

Program (15+) seznámí účastníky a účastnice se základními pojmy souvisejícím s prací v digitálním věku a možnými perspektivami vývoje. V důsledku robotizace a digitalizace se proměňuje hodně věcí, kak bude v měnícím se světě práce vypadat? Najdete zde mnoho zdrojů k tématu.

Cílovka: Do výuky
Forma: Text
Východiska: Kritická pedagogika
Témata: Práce

Práce ničí svět. Ale nemusela by!

Práce je v současnosti pro většinu z nás způsobem, jakým si v nerovné soutěži s lidmi blízkými i lidmi na druhé straně světa snažíme sehnat prostředky pro obživu. Pojetí práce jako životní nutnosti, která slouží pro zisk a růst, je na čase změnit — jaký smysl má dál trávit náš čas způsobem, který lidstvo přivedl do momentu mnohonásobné společenské a environmentální krize?

Cílovka: Do výuky
Forma: Text
Spirála: Probouzení z ticha, Kritické bádání, Imaginace
Témata: Práce

Práce ničí svět, ale nemusela by. Její současná podoba je neudržitelná.

Martin Čech, Áron Tkadleček

Prací trávíme velkou část našich životů. A jestliže současná společnost potřebuje být sociálně a environmentálně ohleduplnější, musí se takovou stát i práce.

Cílovka: Příprava vyučujících, Do výuky
Forma: Text
Spirála: Kritické bádání
Témata: Práce

Zůstane Zuzanka sama doma?

Pavla Kovaříková
Cílovka: Do výuky
Forma: Text
Východiska: Promýšlení budoucností
Témata: Zdraví

Ušili to na nás (aneb cesta nespravedlnosti oděvního průmyslu)

Anna Lazorová
Cílovka: Příprava vyučujících
Forma: Text
Východiska: Kritická pedagogika
Spirála: Kritické bádání
Témata: Práce

Plakát Práce

Cílovka: Do výuky
Forma: Video, Text
Témata: Práce

Kauza Pandemie

Kauza představuje konkrétní situaci nebo problém - distanční výuka -  skrze jednotlivé aktéry a jejich výpovědi. Nabízí tak možnost danou situaci z různých perspektiv kriticky i performativně uchopit a analyzovat. Kauzy mohou vést nejen k otevření témat a k sociální analýze, ale fungovat i jako podnět k dalšímu bádání.

Jak vnímali*y distanční výuku jednotliví*é aktéři*rky? Na koho pandemie dopadla nejvíce a proč? Jak probíhalo a čemu muselo čelit vzdělávání v takovém režimu?

Cílovka: Do výuky
Forma: Text
Východiska: Kritická pedagogika
Spirála: Probouzení z ticha, Kritické bádání
Témata: Škola, Nerovnosti

Groan Zone (Zóna kvílení)

Groan zone je chvílí, kdy můžeme posílit rozdílné hlasy, vydržet s nedořešeným problémem, nebát se emocí. Úspěšné zvládnutí právě těch chvil, kdy jsou otevřeně vyjadřovány rozdílné postoje, umožňuje ve výsledku nacházet lepší řešení.

Cílovka: Příprava vyučujících
Forma: Text
Východiska: Dialogický přístup, Systémové myšlení
Témata: Škola

Plakát Gender

Cílovka: Do výuky
Forma: Video
Východiska: Kritická pedagogika
Spirála: Probouzení z ticha
Témata: Gender

Plakát Zdraví

Cílovka: Do výuky
Forma: Video
Východiska: Smysly, Kritická pedagogika
Spirála: Probouzení z ticha
Témata: Zdraví

Hloubka poslechu

Marie Čtveráčková

Jaký je rozdíl mezi slyšením a posloucháním? Jak můžeme poslouchat celým tělem a co to znamená skutečně umět poslouchat? Jak může být poslouchání možností spojení se sebou, s druhými, se světem, formou péče i vzdoru?

Cílovka: Do výuky
Forma: Text
Východiska: Smysly

Globální nerovnosti: odkud se vzaly a čím jsou udržovány?

Adam Čajka
Cílovka: Příprava vyučujících
Forma: Text
Východiska: Dialogický přístup

Jak se s houbami učit spolupráci (Průvodce procházkou lesem) pro žáky

Lenka Vráblíková, Elsbeth Mitchell
Cílovka: Do výuky
Forma: Text
Východiska: Smysly

Jak se s houbami učit spolupráci (Průvodce procházkou lesem) pro vyučující

Lenka Vráblíková, Elsbeth Mitchell
Cílovka: Příprava vyučujících
Forma: Text
Východiska: Smysly

Audiopříběhy Škola

Cílovka: Do výuky
Forma: Audio
Východiska: Smysly
Témata: Škola

Audiopříběhy Nerovnosti

Série pěti audiopříběhů, kterými mohou vyučující otevřít různé aspekty nerovnosti v české společnosti.

Série pěti audiopříběhů, kterými mohou vyučující otevřít různé aspekty nerovnosti v české společnosti.

Cílovka: Do výuky
Forma: Audio
Východiska: Smysly
Témata: Nerovnosti

Videa Nerovnosti

Cílovka: Do výuky
Forma: Video
Východiska: Smysly
Témata: Nerovnosti

Audiopříběhy Klima

Série čtyř audiopříběhů, kterými mohou vyučující otevřít otázku, zda a jak se angažovat v tématu klimatu.
Cílovka: Do výuky
Forma: Audio
Východiska: Smysly
Témata: Klima

Audiopříběhy Gender

Cílovka: Do výuky
Forma: Audio
Východiska: Smysly
Témata: Gender

Proč má smysl chodit do školy

Cílovka: Do výuky
Forma: Audio
Východiska: Kritická pedagogika
Témata: Škola

Jak pracovat s emocemi dětí při výuce o změně klimatu 

Zdeňka Voštová ve spolupráci s Nikol Nesvadbovou
Cílovka: Příprava vyučujících
Forma: Text
Východiska: Smysly
Témata: Klima

Animace Gender

Tři animovaná videa v délce 2 až 4 minuty pro otevření témat sexismus, stereotypizaci a LGBTQ ve výuce.

Cílovka: Do výuky
Forma: Video
Východiska: Smysly, Moc a privilegia
Spirála: Probouzení z ticha
Témata: Gender, Zdraví

Plakát Klima

Cílovka: Do výuky
Forma: Video
Východiska: Smysly, Kritická pedagogika
Spirála: Probouzení z ticha, Imaginace
Témata: Klima

Mít svůj domov

Cílovka: Do výuky
Forma: Video
Východiska: Smysly
Témata: Nerovnosti

Plakát Nerovnosti

Cílovka: Do výuky
Forma: Video
Východiska: Kritická pedagogika
Spirála: Probouzení z ticha, Kritické bádání
Témata: Nerovnosti

Paulo Freire (komiks)

Cílovka: Do výuky
Forma: Text
Východiska: Kritická pedagogika
Témata: Nerovnosti

Hlasy aktérů a aktérek ve vzdělávání

Kdo veřejně mluví o tom, jak by měla vypadat škola a jaká je její role? Kdo jsou ti lidé či instituce? Co, jak a proč říkají? Jaké jsou jejich zájmy? Pozvěte je do své školy v této aktivitě a začněte podobnou diskuzi s žáky a žákyněmi.

Cílovka: Do výuky
Forma: Text
Východiska: Promýšlení budoucností
Spirála: Kritické bádání
Témata: Škola

Plakát Škola

Cílovka: Do výuky
Forma: Video
Východiska: Smysly, Kritická pedagogika
Spirála: Probouzení z ticha, Imaginace
Témata: Škola

Data: Limity současné školy

Cílovka: Do výuky
Forma: Text
Spirála: Probouzení z ticha, Kritické bádání
Témata: Škola

Možnosti rozhodování

Eva Malířová, NaZemi

Přehled základních druhů rozhodování s příklady rozhodovacích postupů pro vyučující rozšiřuje představu, že jediný způsob společného rozhodování je hlasování. Chceme tím posílit schopnost tříd, skupin, týmů a v konečném důsledku i společnosti rozhodovat se snahou zohlednit co nejvíce potřeb.

Cílovka: Příprava vyučujících
Forma: Text
Východiska: Dialogický přístup
Témata: Škola

Role pedagožky/pedagoga (práce s vlastním názorem)

Cílovka: Příprava vyučujících
Forma: Text
Východiska: Dialogický přístup
Témata: Škola

Check-iny

Podobně jako se před odletem z letiště odbavujeme, abychom letěli*y nalehko a soustředili*y se na cestu, tak se můžeme stejně odbavit a zaměřit svou pozornost i na začátek schůzky, semináře. Následuje přehlídka „čekinů“ na rozproudění online setkání, které jsme zatím v projektu zkoušeli*y.

Cílovka: Příprava vyučujících
Forma: Text
Východiska: Dialogický přístup
Spirála: Probouzení z ticha
Témata: Škola

Krabicohlava

Cílovka: Příprava vyučujících
Forma: Text
Východiska: Smysly

4 scénáře budoucnosti

David Hicks, Educating for hope, upraveno NaZemi
Cílovka: Příprava vyučujících
Forma: Text
Východiska: Promýšlení budoucností
Spirála: Imaginace
Témata: Klima

Videorozhovor s Irou Shorem: Kritická pedagogika na středních školách v 21. století

Ira Shor

Beseda s Irou Shorem a vyučujícími projektu Futuropolis představuje aplikace kritické pedagogiky do školního prostředí. Ira Shor spolupracoval s Paulo Freirem a převáděl principy kritické pedagogiky do formálního vzdělávání dospělých. Je autorem knihy Empowering Education, z které si na těchto stránkách můžete v češtině přečíst tři kapitoly.

Cílovka: Příprava vyučujících
Forma: Video
Východiska: Kritická pedagogika

Má být škola politická?
 Diskuze s Tadeášem Žďárským a Kristýnou Hrubanovou

Cílovka: Příprava vyučujících
Forma: Video
Témata: Škola

Demokratická autorita: Vzdor a učivo ve vzdělávacím procesu

Ira Shor
Cílovka: Příprava vyučujících, Do výuky
Forma: Text
Východiska: Kritická pedagogika

Emoce ve výuce

Petr Sucháček

Praktický text nabízející teoretické zázemí i praktické návody a inspirace pro to jak a proč pracovat s emocemi dětí ve výuce.

Cílovka: Příprava vyučujících
Forma: Text
Východiska: Smysly
Témata: Škola

Permakultura jako cesta k etické a ekologické budoucnosti

Adéla Hrubá
Cílovka: Příprava vyučujících
Forma: Text
Východiska: Systémové myšlení
Témata: Klima

Data: Klima

Cílovka: Do výuky
Forma: Text
Východiska: Kritická pedagogika
Spirála: Probouzení z ticha, Kritické bádání
Témata: Klima

Škola jako místo, kde se odehrává boj se sociální nerovností

Saša Uhlová
Cílovka: Do výuky
Forma: Text
Východiska: Kritická pedagogika
Témata: Škola

Typologie aktivního občanství

Cílovka: Do výuky
Forma: Text
Východiska: Kritická pedagogika

Porozumění útlaku: Strategie přístupu k moci a privilegiím

Leticie Nieto a Margot F. Boyer, přeložil Petr Kovařík
Cílovka: Příprava vyučujících
Forma: Text
Východiska: Kritická pedagogika, Moc a privilegia
Témata: Nerovnosti

Reflektivní tabulka demokratické autority

Cílovka: Do výuky
Forma: Text
Východiska: Kritická pedagogika, Moc a privilegia

Kauza Hra

Kauza představuje konkrétní situaci nebo problém -  situaci šikany o přestávce -  skrze jednotlivé aktéry a jejich výpovědi. Nabízí tak možnost danou situaci z různých perspektiv kriticky i performativně uchopit a analyzovat.

Cílovka: Do výuky
Forma: Text
Východiska: Kritická pedagogika
Spirála: Kritické bádání
Témata: Zdraví

Sedmá generace

Rituál, který nám umožní vidět nynější i budoucí svět očima nejen lidí žijících v současnosti, ale i očima lidí sedmé generace, tedy žijících na tomto světě zhruba za 200 let. Díky rozhovoru lidí ze současnosti a lidí z budoucnosti si můžeme rozšířit perspektivu, rozvinout imaginaci a dovolit si přemýšlet o tom, jaké by to bylo, kdyby to lidstvo spolu navzájem na Zemi zvládlo.

Cílovka: Do výuky
Forma: Text
Východiska: Promýšlení budoucností
Spirála: Imaginace
Témata: Klima

Sada otázek k mapování kultury žáků a žákyň

Cílovka: Do výuky
Forma: Text
Východiska: Kritická pedagogika

Škola jako vězení, škola jako místo svobody

V této aktivitě si chceme představit školu jako vězení. Při této představě pak hledáme současné věznitelské praktiky a způsoby uvažování, které jsou ve školách stále živé. Aktivita také vybízí k hledání školy jako místa svobody.

Cílovka: Do výuky
Forma: Text
Východiska: Kritická pedagogika
Témata: Škola

Ledovec

Cílovka: Do výuky
Forma: Text
Východiska: Kritická pedagogika, Systémové myšlení

Teorie osvobození: pracovní rámec

Erica Sherover-Marcuse, Radical Resilience Institute

Útlak je projevem systémového nastavení. Nikdo se neosvobodí sám. Autorka představuje východiska pro efektivní spojenectví a komunikaci mezi privilegovanými a utlačovanými.

Cílovka: Příprava vyučujících
Forma: Text
Východiska: Kritická pedagogika, Moc a privilegia
Témata: Nerovnosti

Rad a Jako Doma

Cílovka: Do výuky
Forma: Audio
Východiska: Kritická pedagogika
Spirála: Akce a reflexe

Rad a vzdělávání

Cílovka: Do výuky
Forma: Audio
Východiska: Kritická pedagogika

Erika a duševní zdraví: Školní psycholožka je často taková mytická bytost

Cílovka: Do výuky
Forma: Audio
Témata: Škola

Erika a středoškolská unie: Studenti jsou středobodem systému. Často ale ve výuce chybí aktuální témata.

Cílovka: Do výuky
Forma: Audio
Témata: Škola

Kryštof — „Nikdy mi nedošlo, že bych sám mohl ovlivňovat věci ve svém okolí“

Kryštof Říha
Cílovka: Do výuky
Forma: Audio
Spirála: Taktika a strategie, Akce a reflexe

Michal a systémový útlak romské menšiny

Cílovka: Do výuky
Forma: Audio
Spirála: Celá spirála
Témata: Nerovnosti

Míša, klima úzkost a aktivismus

Cílovka: Do výuky
Forma: Audio
Témata: Klima

Míša o médiích a klimatu

Cílovka: Do výuky
Forma: Audio
Témata: Klima

Janek — Jak jsem se dostal k klimaaktivismu

Jan Rovenský
Cílovka: Do výuky
Forma: Audio
Východiska: Kritická pedagogika

Janek — Co můžeme dělat a nepropadat beznaději

Jan Rovenský
Cílovka: Do výuky
Forma: Text
Východiska: Kritická pedagogika

Jak se sladit ve vidění světa

Cílovka: Do výuky
Forma: Text
Spirála: Probouzení z ticha
Témata: Nerovnosti

Kryštof — „Komu by prošlo zavolat policii na studenty třicet let po sedmnáctym listopadu“

Kryštof Říha
Cílovka: Do výuky
Forma: Audio
Spirála: Taktika a strategie, Akce a reflexe

Květina moci

Cílovka: Do výuky
Forma: Text
Východiska: Kritická pedagogika, Moc a privilegia

Žebřík sdílení moci při vyjednávání obsahu výuky

Cílovka: Do výuky
Forma: Text
Východiska: Kritická pedagogika

Příběh třídy: Nechceme chodit plavat

Tento příběh uvádí příklad, jak by mohla v praxi vypadat výuka podle fází  kritické spirály. Vyučující se opře o reálný problém, který třída přinesla a od něj vede dlouhodobé kritické zkoumání vlivu sociálních sítí na sebeobraz. Příběh je tedy částečně fiktivní a částečně čerpá z reálného procesu s vyučujícími.

Cílovka: Příprava vyučujících
Forma: Text
Východiska: Kritická pedagogika
Témata: Gender

Příklady Akce

Cílovka: Do výuky
Forma: Text
Východiska: Kritická pedagogika
Spirála: Akce a reflexe

Ve škole je gender všude kolem nás

Lucie Jarkovská
Cílovka: Do výuky
Forma: Text
Východiska: Kritická pedagogika
Témata: Gender

Kruh souvislostí

Cílovka: Do výuky
Forma: Text
Východiska: Systémové myšlení

Role školy v 21. století

Program pro vyučující. Účastníci a účastnice si v diskuzi s ostatními zvědomují svůj pohled na roli školy v 21. století. Zvolené výroky vycházejí ze tří politických pozic pedagoga či pedagožky.

Cílovka: Příprava vyučujících, Do výuky
Forma: Text
Východiska: Kritická pedagogika
Témata: Škola

Zdroje naděje

Cílovka: Do výuky
Forma: Text
Východiska: Kritická pedagogika

Aktivita: Jaké věty jste slýchali*y?

Cílovka: Do výuky
Forma: Text
Východiska: Kritická pedagogika
Témata: Gender

Živé sochy: Jaký má být muž? Jaká má být žena?

Stereotypy genderových rolí nám sugerují, jak má působit ve společnosti muž a jak má působit žena. V této aktivitě dáváme jednotlivým stereotypům tvar, díky kterému můžeme mluvit o tom, jak jsou nám role podsouvány.

Cílovka: Do výuky
Forma: Text
Spirála: Probouzení z ticha
Témata: Gender

Živé sochy: Socha moci a bezmoci žáka či žákyně

Aktivita, která umožňuje ztvárnit pocity spojené s mocí a bezmocí do tělesného postoje, který zároveň vytváří symbol, se kterým je poté možné pracovat. Aktivita pomáhá zapojit tělo a tělesné pocity do výuky.

Cílovka: Příprava vyučujících, Do výuky
Forma: Text
Východiska: Smysly, Moc a privilegia
Spirála: Probouzení z ticha
Témata: Nerovnosti

Práce s Kódy

Cílovka: Do výuky
Forma: Text
Východiska: Kritická pedagogika

Představit si vzdělání jako nevynucované přeuspořádání tužeb

Vanessa de Oliveira Andreotti (University of British Columbia, Kanada), přeložil Petr Kovařík
Cílovka: Do výuky
Forma: Text
Východiska: Kritická pedagogika, Systémové myšlení
Témata: Škola

Amazonie — příklad nedialogické výuky

Na záznamu z výuku mohou vyučující trénovat pozornost k dialogu a participaci žáků v procesu výuky.

Cílovka: Příprava vyučujících
Forma: Text
Východiska: Dialogický přístup
Témata: Škola

Nový náhled na vědění a společnost: desocializace a kritické vědomí

Ira Shor
Cílovka: Do výuky
Forma: Text
Východiska: Kritická pedagogika

Tři cesty ke kritickému myšlení: generativní, aktuální a akademická témata

Ira Shor
Cílovka: Do výuky
Forma: Text
Východiska: Kritická pedagogika

Tři cesty ke kritické myšlence

Cílovka: Do výuky
Forma: Text
Východiska: Kritická pedagogika

Konsent znamená souhlas

Johanna Nejedlová
Cílovka: Příprava vyučujících
Forma: Text
Východiska: Kritická pedagogika
Témata: Gender

Citlivé mužství: Jak na to a jak přispět ke světu bez toxického „chlapství“?

Maja Vusilović a Martin Tománek
Cílovka: Do výuky
Forma: Text
Východiska: Kritická pedagogika
Témata: Gender

Zápisky z demokratické školy

Kristýna Hrubanová
Cílovka: Do výuky
Forma: Text
Východiska: Dialogický přístup
Témata: Škola

Kauza Čtvrtá vlna

Čtvrtá vlna

Kauza představuje konkrétní situaci nebo problém - sexismus na českých vysokých školách - skrze jednotlivé aktéry a jejich výpovědi. Nabízí tak možnost danou situaci z různých perspektiv kriticky i performativně uchopit a analyzovat. Kauzy mohou vést nejen k otevření témat a k sociální analýze, ale fungovat i jako podnět k dalšímu bádání.

Cílovka: Do výuky
Forma: Text
Východiska: Kritická pedagogika
Spirála: Probouzení z ticha, Kritické bádání
Témata: Gender

Kauza Filip

Cílovka: Do výuky
Forma: Text
Východiska: Kritická pedagogika
Spirála: Probouzení z ticha, Kritické bádání
Témata: Gender

Kauza K čemu jsou holky na světě?

Báseň Jiřího Žáčka Maminka, publikovaná v čítance pro 2. ročník, rozpoutala bouřlivou diskuzi na sociálních sítích a posléze v médiích.

Kauza představuje konkrétní situaci nebo problém skrze jednotlivé aktéry a jejich výpovědi. Nabízí tak možnost danou situaci z různých perspektiv kriticky i performativně uchopit a analyzovat.

 

Cílovka: Do výuky
Forma: Text
Východiska: Kritická pedagogika
Spirála: Kritické bádání
Témata: Gender

Kauza Konference bez žen

Kauza představuje konkrétní situaci nebo problém -  mluvčí na konferenci - skrze jednotlivé aktéry a jejich výpovědi. Nabízí tak možnost danou situaci z různých perspektiv kriticky i performativně uchopit a analyzovat. Kauzy mohou vést nejen k otevření témat a k sociální analýze, ale fungovat i jako podnět k dalšímu bádání.

Cílovka: Do výuky
Forma: Text
Východiska: Kritická pedagogika
Spirála: Probouzení z ticha, Kritické bádání
Témata: Gender

Genderové a sexuální identity na škole

Aleš Rumpel
Cílovka: Do výuky
Forma: Text
Východiska: Kritická pedagogika
Témata: Škola, Gender

Gender: Stereotypizace – příběhy

Cílovka: Do výuky
Forma: Text
Východiska: Kritická pedagogika
Témata: Gender

Zasněnkov (Příběh Spirály)

Magdalena Šipka, Dan Vykoukal

Text s nadsázkou ilustruje kriticko pedagogickou spirálu, se kterou v rámci projektu pracujeme. Ukazuje na příběhu fiktivní třídy, jak by se téma "mámy v době pandemie", které vzešlo od studujících, mohlo zpracovat ve výuce. Účastníci*e navrhují, kudy by se třída mohla vydat dál.

Cílovka: Příprava vyučujících
Forma: Text
Východiska: Kritická pedagogika
Témata: Škola, Gender

Jak vytvářet školní prostředí, které podporuje genderovou rozmanitost

Glynis Hull-Rochelle a Viktor Heumann, Trans*parent
Cílovka: Příprava vyučujících
Forma: Text
Východiska: Kritická pedagogika
Témata: Škola, Gender

Užívání genderově inkluzivní češtiny ve škole

Jamie Rose
Cílovka: Do výuky
Forma: Text
Východiska: Dialogický přístup
Témata: Gender

Typologie aktivního občanství (tabulka)

Cílovka: Do výuky
Forma: Text
Východiska: Kritická pedagogika
Spirála: Kritické bádání
Témata: Škola

Návštěvník u nás ve škole (audio)

Radim Šíp
Cílovka: Příprava vyučujících
Forma: Audio
Východiska: Kritická pedagogika
Spirála: Kritické bádání
Témata: Škola

Návštěvník u nás ve škole

Radim Šíp
Cílovka: Příprava vyučujících
Forma: Text
Východiska: Kritická pedagogika
Témata: Škola

Praxe (akce/reflexe)

Nestačí, aby lidé v rámci dialogu hovořili a kriticky analyzovali vlastní sociální realitu. Bez akce nedojde k transformaci, neboť kritická reflexe bez akce je verbalismus. Realitu je možné transformovat jen v neukončeném cyklickém procesu kritické reflexe a autentické praxe.

Cílovka: Do výuky
Forma: Text
Východiska: Kritická pedagogika

Seznam současné literatury pro dospívající, která tematizuje různé ohrožené skupiny lidí

Radka Vejrychová
Cílovka: Do výuky
Forma: Text
Východiska: Kritická pedagogika
Spirála: Probouzení z ticha, Kritické bádání
Témata: Gender, Zdraví

Vyšité stereotypy: Jehla jako výtvarný nástroj

Gabriela Junášková
Cílovka: Do výuky
Forma: Text
Východiska: Smysly
Spirála: Probouzení z ticha
Témata: Zdraví