Slovník

Slovník Futuropolis je v procesu vznikání: přirozeně poroste v následujících letech, v interakci se zapojenými pedagogy a pedagožkami a žákyněmi a žáky. Jeho součástí jsou pojmy z existujících metodik stejně jako nově vytvořené metafory, se kterými se v rámci projektu Futuropolis: škola emancipace identifikujeme. Cílem slovníku je tak mimo jiné hledat možnosti, jak vystoupit z jazykových stereotypů a hledat otevřenější, imaginativnější, ale také přesnější pojmenování pro aktéry, jevy nebo situace, často skrze předobrazy z mimolidského světa.