Práce s tématy

Témata

Tato kategorie nabízí základní materiál, který umožňuje pomocí metodiky Futuropolis kriticky vstoupit do některých složitých aktuálních témat skrze různé typy materiálů, členěných do kategorií, které se často vzájemně prolínají a podporují.

Zároveň funguje jako modelový příklad, který nabízí pedagožkám a pedagogům způsoby, jak si mohou samy/i připravit materiály pro práci s tématy, která zde zpracována nejsou, avšak pro děti jsou důležitá. Kategorie Témata se bude v průběhu nadcházejících let postupně rozrůstat a aktualizovat v závislosti na impulsech a potřebách, vycházejících od žákyň a žáků, a reflexích od pedagožek a pedagogů z testování témat v hodinách.