Kritická pedagogika

Podstatou kritické pedagogiky je rozkrývat nefunkční mocenské vztahy, které jsou příčinami nerovností a nespravedlností. Proto tato pedagogika začíná demokratizací mocenského nastavení samotného vztahu žáka a učitele. Učitel se tak stává spíše průvodcem učení, který se společně s žáky snaží porozumět problému i sobě.


Principy kritické pedagogiky se vztahují k přímé zkušenosti žáků a žaček, která je zdrojem přirozeného zájmu o učení. V této metodě jsou žáci aktivními hráči, kteří zkoumají svou životní situaci, útlaky, které zažívají, a výsady, kterými disponují. Snaží se je společně pojmenovávat a následně proměňovat situace, v nichž se cítili bezmocní. Veškeré porozumění má vést k jednání a veškeré jednání má být pozváním k další reflexi a analýze.