Postkolonialismus

Západní civilizace vyrostla mimo jiné z koloniálního dědictví minulosti. Socioekonomický vývoj byl historicky podmíněn drancováním přírody, ničením odlišných kultur, nerovnou dělbou práce i zdrojů. Alternativní ekonomické, sociální a náboženské názory na chod společnosti byly tvrdě potírány a z pozice nadřazenosti marginalizovány. Postkolonialismus zkoumá, jak jsou tyto nerovné vztahy a myšlenkové vzorce předávány a udržovány ve společnosti i v nás samých. Kladení si těchto otázek pomáhá vyučujícím i studujícím otevírat prostor jiným způsobům myšlení a života na planetě Zemi.