FUTUROPOLIS:
Škola emancipace

Učíte na 2. stupni ZŠ?
Nestačí vám o problémech současného světa ve výuce jen mluvit?
Chcete hledat způsoby, jak problémy společnosti a mladých lidí kriticky rozkrývat?
Chápete roli učitele jako někoho, kdo spolu se studenty mění svět k lepšímu?

Pojďte s námi vytvářet a testovat novou metodu, která bude vycházet s principů kritické pedagogiky, system thinking a future thinking. Projekt Futuropolis: škola emancipace společně iniciovaly organizace NaZemi a Institut úzkosti a získal na následující 3 roky podporu MŠMT.

Ideálně hledáme z každé školy 2 pedagogy/žky, kteří budou mít chuť s námi během tří let intenzivně spolupracovat (dvoudenní metodické výjezdy, vedení reflexivních deníků z výuky, případové studie žákovských aktivit,...). Práce bude honorována.

Pro více informací kontaktujte Jarmilu Čechovou - futuropolis@nazemi.cz.